برچسب زده شده با : اسناد و املاک

سند ازدواج الکترونیکی شد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک از آغاز صدور الکترونیک سند ازدواج خبر داد.

| نادی نیوز |