برچسب زده شده با : انقلاب اسلامی

چهره سال سواد رسانه ای و برترین های دومین رویداد ملی سواد رسانه ای انقلاب اسلامی معرفی می شوند

هم اکنون ۳هزار نفر مربی سواد رسانه ای که دوره های آموزشی مدرسی را طی کرده اند در سراسر کشور فعال هستند و اهداف نهضت سواد رسانه ای انقلاب اسلامی (نسرا) را در فراگیر کردن آموزش سواد رسانه ای دنبال می کنند.

تحولات چشمگیر بعد از انقلاب اسلامی در ایران

انقلاب اسلامی روز به روز به مدد الهی به شکوفایی خود نزدیک می شود.

| نادی نیوز |