برچسب زده شده با : شهر

اِلمان شهری نمایانگر هویت شهرهاست؟

هر شهر و منطقه‌ای دارای فرهنگ، تمدن، پیشینه تاریخی و شاخص‌هایی است که برای نمایش آن‌ها در هر شهر و منطقه می‌توان از اِلمان‌های مختلف استفاده کرد و این اِلمان‌ها ابزاری برای ایجاد تمایز بین شهرها و منطقه‌ها است اما شهرداری‌ها‌ توانسته‌اند نمره قبولی بگیرند؟

نادی نیوز | پایگاه خبری و تحلیلی اطلاع رسانی