برچسب زده شده با : شهید غیرت

شهادت یعنی شناخت وظیفه

شهادت معروفیت نیست؛ شهادت عرفان است، یعنی وظیفه‌شناسی، یعنی غیرت دینی داشتن، یعنی تعصب به ناموس، این تعریف یک شهید امر به معروف است.

| نادی نیوز |