برچسب زده شده با : محسن منصوری

 صندوق کارآفرینی امید تسهیلات را به سمت مناطق محروم هدایت کند

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: صندوق کارآفرینی امید باید تسهیلات را به سمت مناطق محروم هدایت و فرایند پرداخت تسهیلات را آسان کند.

مجوز تبدیل ۳۸ لکه صنعتی استان تهران به شهرک صنعتی صادر شد

استاندار تهران گفت: دولت مجوز تبدیل ۳۸ لکه صنعتی استان تهران به شهرک صنعتی را صادر کرد.

نادی نیوز | پایگاه خبری و تحلیلی اطلاع رسانی