برچسب زده شده با : واگن آقایان

ورود آقایان به واگن بانوان، تقصیر خودمان است!

چند آقا که وارد واگن بانوان شدند، یکی از خانم‌ها گفت: بروید بیرون. وقتی اعتنا نکردند، خانم کیفش را بین در‌های واگن قرار داد. متأسفانه چند نفر از خانم‌ها به جای دفاع از هم‌نوع خودشان، گفتند:خانم بس کن دیگه. ما عجله داریم!اما آن خانم گفت: تا این‌ها پیاده نشوند، محال است اجازه بدهم درِ واگن بسته شود...بالاخره با ورود ماموران مترو غائله تمام شد. با این حال،آن خانم‌ها شروع به توبیخ آن خانم باغیرت کردند!

نادی نیوز | پایگاه خبری و تحلیلی اطلاع رسانی