برچسب زده شده با : پالایشگاه

2 خطای فاحش دولت روحانی که منجر به ناترازی بنزین شد

ترک فعل دولت روحانی در احداث پالایشگاه جدید، مسیر افزایش تولید بنزین در دولت سیزدهم را بسیار سخت کرده و اشتباه فاحش آبان 98 نیز پیشبرد راهکارهای کنترل مصرف بنزین حتی به صورت غیرقیمتی را نیز با چالش مواجه کرده است.

نادی نیوز | پایگاه خبری و تحلیلی اطلاع رسانی